Quá khứ đen tối của trai đẹp lai Nhật – Úc và cái kết đắng tại Man Of The World 2017