Mê chìm trong ngày hội gay đẹp

Những ngày tháng bệnh dịch Covid cũng nhấn chìm đi các cuộc hội hè, party trên khắp thế giới. Nên đành ngắm lại ngày hội GAY CIRCUIT FESTIVAL tại Barcelona cũng vui phết nha. Ngày hội gay đẹp tụ tập.