Trào lưu trai đẹp chân dài Hàn Quốc bỏ làm mẫu đi đóng phim