[HOT] Nam vương, Á vương quốc tế gọi tên 2 trai đẹp Việt