Đây chính là bộ phận “chuẩn men” nhất trên gương mặt những “soái ca” V-biz