So với các trai đẹp 6 múi khác, Lưu Chí Vỹ có lép vế?