Đọ hàng cận cảnh Sơn Tùng và Isaac, ai đẹp hơn ai?