“Đọ hàng” hai nguyên thủ quốc gia đẹp trai của Pháp và Canada