Mỹ nam Hàn Quốc rủ nhau cởi áo kích thích khán giả