Em trai Sơn Tùng MT-P có “họ hàng” với sao khiêu dâm đồng tính ???