Xin sờ mó “khoai to”, liệu các anh có cho?

Thử một lần chơi lớn xin sờ mò “khoai to” của các anh giữa trung tâm Thủ đô, liệu các anh có sẵn sàng cho em thỏa mãn? Hãy cùng xem video là biết nhé.