Nhận biết áo sơ mi thật – dởm chỉ với mẹo đơn giản