10 tên tội phạm nổi bật nhất trong lịch sử điện ảnh

Đây là 10 tên tội phạm bạn phải sợ hãi, thán phục, đôi khi là thấy rợn người khi xem phim.