Isaac ngoáy mông xoáy tít, dân mạng cuống quýt cuồng thèm