Bí quyết tán trai cực mạnh của các em gái

Con gái bây giờ mạnh dạn lắm, thích là nhiều khi cứ lao vào tán trai liền hà. Nếu bạn mà được tán thế này bạn sẽ thế nào nào?