Nam giới sex trong tù như thế nào?

Nam giới sex trong tù như thế nào sẽ được giải đáp qua video sau qua lời kể của chú Phạm Bá Long, một người vào tù ra tội rất nhiều năm. Chú có cả một đời sóng gió, lang thang, nghiện hút, trộm cướp, đầu gấu, tù tội,… dường như đã trải qua mọi cảnh địa ngục trần gian.

Mời các bạn xem video sau: