Đức: Có ít nhất 3 cầu thủ đồng tính trong mỗi đội bóng